Publikace

Zdeněk Polášek a Zdenka Rozbrojová – Příroda parku a jeho obyvatelé. Vyd. Měst. úřad Šenov 2019
STŘÍPKY z Knihovny a Šenovského muzea. Vlastním nákladem tiskne  Knihovna a Šenovské muzeum.  Nepravidelné vydání „novinových zpráv“.
Josef Bilan – Knížka o Šenově – nosič DVD.  Vydáno péčí Knihovny a Šenovského muzea.  Doplnil Ing. Jiří Bednář, graficky připravil Mgr. Jaroslav Bednář
Milan Pastrňák –  Perla Slezska Kostel Prozřetelnosti Boží v Šenově.  Vydalo Šenovské muzeum ve spolupráci s městem  Šenovem. Tiskárna Harok 2014. 

Navštivte Nás na Facebooku

X