Věstník

Věstník Šenovského muzea je vydáván pro čtenáře, kteří mají naše muzeum rádi a rádi si o Šenově čtou přímo ze zdroje. Poprvé vyšel Věstník Šenovského muzea v roce 2004.  Tehdejší předseda Historicko-letopisecké komise Milan Pašík v úvodu časopisu napsal:„Vážení čtenáři, předkládáme Vám poprvé Věstník Šenovského muzea za rok 2004. Bilancujeme v něm jednak dosavadní činnost výstavní, přednáškovou a další, které od vzniku našeho muzea proběhly v jeho prostorách.
    Věříme, že Vás zaujmou i články o naší badatelské činnosti.

Zde naleznete obsah všech zatím vydaných Věstníků od roku 2004

Věstník Šenovského muzea 2004

Obsah 2004:

Milan Pašík:
Úvod: ………………………………………………………………………………….. str. 1

Simona Slavíková:
„Profesionálně neprofesionální muzeum“……………………… str. 2

Seznam výstav od roku 1998 do roku 2004…………………..str. 4

Nejzajímavější akce v letech 1999–2004……………………….str. 7

Vzdělávací a výchovné akce za rok 1998–2004……………str. 8

Počet návštěvníků muzea za rok 1998 – 2004……………..str. 8

Dr. Václav Cichoň:
Šenovský zámek stále neznámý…………………………………….str. 9

V. Kuchař:
Kaple v Horních Datyních.……………………………………………..str. 12 

Milan Pastrňák:
Římská mince…………………………………………………………………..str. 13

Výzva k šenovským občanům ………………………..…………….str. 15

Orientační plán akcí
v Šenovském muzeu v roce 2005:………………………………..str. 16

Věstník Šenovského muzea 2005

Obsah 2005:

Milan Pašík:
Hodnocení roku 2005 a výhled další činnosti historicko –
letopiseckého aktivu při městském muzeu.……………… str. 1

Simona Slavíková:
Statistika činnosti Šenovského muzea…………………….. str. 3

Václav Cichoň:
Výstava k šedesátému výročí
vítězství nad fašizmem……….………………………..…….. …..str. 5

Zdeňka Prymusová, Simona Slavíková
Putování po historických a přírodovědných
zajímavostech naučné stezky v Šenově………….….…… str.12

Milan Pastrňák:
Páni ze Šenova……………………………………….…………….. str. 25

Václav Cichoň:
Obraz pátera Monczky
…….………….………………….………str. 34

Věstník Šenovského muzea 2006

Obsah 2006:

Simona Slavíková: :
Doprovodné programy pro veřejnost
v Šenovském muzeu ………………….…………………… str. 1

Simona Slavíková:
Statistika činnosti Šenovského muzea…………….. str. 5

Karel Houdek – senior:
Most přes minulost…….………………………..…………. str. 9

Zdeněk Fukala
Svatý Florián z kamene vytesán……………………..str. 10

Cecílie Stachová
Pan učitel František Koziorek……………….….……..str.14

Lucie Janíková
Historický vývoj a majetkoprávní vztahy
bartovických a šenovských hospůdek……………..str. 21

Dr. Václav Cichoň
Karolínský katastr slezský
– zdroj poznání k historii Šenova……………..……..str. 34

Vladimír Kuchař
Horní Datyně…..…………………………………………….str. 36

Milan Pastrňák.
Z historie obce Václavovice,
její začlenění do šenovského panství. ………………str. 40

Milan Pastrňák
Krásná dáma……
……………………………………………..str. 50

Věstník Šenovského muzea 2007

Obsah 2007:

Simona Slavíková:
Deset let šenovského muzea ……….……………..…… ……………….str. 1

Simona Slavíková:
Statistika činnosti Šenovského muzea……..………….. …………….str. 2

Ing. Jiří Jokel:
Zánik bartovického dvora ……………………….…….. …………………str. 3

Dr.Václav Cichoň:
Zaniklé stavební památky bývalého šenovského panství
Část první. – Panské dvory…………………………..……………………str. 9

Milan Pastrňák
Nejstarší budova v Šenově…..
…………………….….…… …………..str. 17

Zdeňka Uhrová a Dagmar Joklová
„Našo staro šunovska kucharka“
……….……………………………str. 28

Věstník Šenovského muzea 2008 - 2009

Obsah 2008– 2009

Simona Slavíková:
Historické okamžiky
v dějinách Šenovského muzea ………………….…….…………..str. 1

Z výstav a akcí pořádaných Šenovským muzeem
(Texty a fotografie M.Pastrňák)…….. ……..…………….……….str. 4

Karel Houdek
2008 – 10 let města Šenova.…………………….……..………….str. 9

Zdeněk Šebesta
Schönhof 1843 – 44………………….………….………..…………..str.12

Milan Pastrňák
Rudolf Sobek z Kornic,
v letech 1693 až 1720 pán na Šenově……………………….str. 16

Dr. Václav Cichoň:
Zaniklé památky šenovského panství – Díl II.
Historie mlýnské strouhy v Šenově .…………….………………str. 20

Dr. Václav Cichoň
Zaniklé památky šenovského panství – Díl III.
Rarita Šenova – rybníček s ostrůvkem Inzula ..…………..str. 23Milan Pastrňák
Objev kamenné desky stolu Skrbenských …………………..str. 25

Věstník Šenovského muzea 2010

Obsah 2010

Simona Slavíková:
Úvodem ………………………………………………………………………… str. 1

Karel Houdek senior
Šenov plný otazníků, stop, domněnek a nápovědí……..………..str. 3

Dr. Václav Cichoň
Havířský rebel – Jan Kolář ze Šenova…………………………………str. 7

Milan Pastrňák
Nejstarší vyobrazení Šenova.…………………….……………………….str. 12

Zdeněk Šebesta
Od Chiese k Dněstru 150 let………………….………….……………….str. 18

Milan Pastrňák
Zemřel pan Zdeněk Marenčák
cestovatel, sportovec, reportér, básník, synek z pod………………str. 24

Věstník Šenovského muzea 2011

Obsah 2011

Simona Slavíková
Šenovské muzeum v roce 2011…………………………………str. 1

Karel Houdek
Evropské Šenovy……………………………………………………….str. 4

Milan Pastrňák
„Staré pěčki“ – málo známé pověsti ze Šenova…………… str. 7

Milan Starec
Šenovský pivovar…………………………………………………….. str. 11

Dr. Václav Cichoň
Pátrání po kapličce v Šenově…………………………………… str. 15

Vladimír Kuchař
Větrné mlýnky, mizející perly naší krajiny…………………..str. 24

Dagmar Joklová
Spiritistický spolek Bratrství……………………………………. str. 25

Milan Pastrňák
Obrazy Skrbenských z Hříště…………………………………… str. 31

Věstník Šenovského muzea 2012

Obsah  2012

Simona Slavíková
Třetí otevření Šenovského muzea………………………………….str. 1

Simona Slavíková
Lidová písnička…………………………………………………………str. 6

Cecilie Stachová
Vzpomínka……………………………………………………………… str. 8

Dr. Václav Cichoň
Z dob nedávné historie…………………………………………………str. 10

Mgr. Zdenka Homolová
Currendenbuch der Volksschule zu Ober Dattin …………………..str. 13

Milan Pastrňák
O šenovském pánu a Meluzíně……………………………………..str. 15

Karel Houdek
Jak to bylo se šenovským znakem…………………………………str. 22

Věstník Šenovského muzea 2013

Obsah 2013

Simona Slavíková
Šenovské muzeum v roce 2013………………………………………str. 1

Dr. Václav Cichoň
Z časů, které se nikdy nevrátí…………………………………………str. 5

Zdeněk Šebesta
Jetty a Tipper aneb Gallenbergové……………………………………str. 7

Karel Houdek
Krypta v šenovském kostele…………………………………………..str. 28

Dr. Václav Cichoň
Šenovská rarita – rybníček s ostrůvkem Inzula…………………… str. 30

Milan Pastrňák
O ohnivé ruce v Šenově………………………………………………. str. 32

Věstník Šenovského muzea 2014

Obsah 2014

Simona Slavíková
A opět „muzeum v kufru“……………………………………………….str. 5

K. Houdek
240 let povinného školství………………………………………………str. 7

Milan Pastrňák
Rebelie na šenovském panství……………………………………….. str. 9

Otakar Kochan
První petřvaldští horníci……………………………………………….. str. 24

Dr. Václav Cichoň
Vojákem ve třech světadílech………………………………………….str. 30

Zdeněk Šebesta
Blažkův kříž v Šenově 150 let…………………………………………..str. 35

Věstník Šenovského muzea 2015 - 2016

Obsah 2015– 2016

Simona Slavíková
Co se u nás dělo v letech 2015– 2016………………………………..str. 3

Zdeněk Šebesta
V Šenově (ne) zapomenutá Panna Marie
aneb o zmizelých sochách i obrazech………………………………..str. 5

Václav Cichoň
Když Frýdeckem táhla Klapkova legie……………………………….str. 13

Václav Cichoň
Generál Jan Satorie starší
se zapsal do historie obce Šenova……………………………………str. 17

Simona Slavíková
Cesta za štěstím aneb povídání
o osudech Antonína Hrušky…………………………………………… str. 20

Milan Pastrňák
Pobyt Jana mladšího Bruntálského z Vrbna v Šenově
v zrcadle záznamů Kryštofa Bernarda Skrbenského
z Hříště……………………………………………………………………… str. 24

Milan Pastrňák
Zámek Hošťálkovy,
dochované sídlo pánů Skrbenských z Hříště…………………………str. 34

Zdeněk Šebesta
Milan Pašík…………………………………………………………………. str. 48

Věstník Šenovského muzea 2017

Obsah 2017

Ing. Jiří Bednář
Vzpomínka na Hanuše Lankočího,
významnou osobnost obce Šenov………………………………………str. 3

Ing. Jiří Bednář
Vzpomínka na MUDr. Josefa Doležala,
významnou osobnost obce Šenov……………………………………….str. 19

Milan Pastrňák
Lucina………………………………………………………………………………str. 33

Věstník Šenovského muzea 2018

Obsah 2018:

Simona Slavíková
Panská oratoř v kostele Prozřetelnosti…………………………………. str. 3

 Karel Houdek
100. výročí vzniku ČSR……………………………………………………… str. 6

Zdeněk Šebesta
Tajemství památníčku Barunky Žurkové……………………………….str. 11

Kniha o šenovském zámku…………………………………………………..str. 38

Věstník Šenovského muzea 2019

Obsah 2019

Simona Slavíková
21. rok Šenovského muzea………………………………………………………str. 4

Simona Slavíková
Slavnostní setkání na počest MUDr. Waclawa Olszaka……………….str. 16

Milan Pastrňák
Nešťastný rok 1939………………………………………………………………..str. 19

František Náhlý
Historie hospody „U Rojka“ ……………………………………………………..str. 29

Milan Pastrňák
Váleční zajatci v Šenově ………………………………………………………….str. 39

Zdeněk Šebesta
Prezident Osvoboditel
aneb 80 let ukrytá busta T. G. Masaryka v Šenově ……………………..str. 47

Zdeněk Šebesta
Adámci aneb od lakýrníků k umělcům ……………………………………… str. 69

Věstník Šenovského muzea 2020

Obsah 2020

Simona Slavíková
22. rok Šenovského muzea, Muzeum v „době temna“ …………………… str. 4

Zdeněk Šebesta
Henriette Skrbenská ……………………………………………………………………str. 12

Ing. Jiří Bednář
Vzpomínky na Jaroslava Vaška …………………………………………………… str. 50

Ing. Jiří Bednář
Vzpomínky na kapitána Petra Chebena ………………………………………. str. 62

Milan Pastrňák
Konec II. sv. války, osvobozovací boje v našem regionu …………………. str. 76

Milan Pastrňák

Počátky Šenova v kontextu událostí 13. – 14. století …………………… str. 108

Navštivte Nás na Facebooku

X