Publikace

Publikační činnost o Šenově a okolních obcích je bohatá, vezmeme-li v úvahu publikaci Hanuše Lankočího, vydanou jakožto první už v roce 1913.  Po vzniku Historicko-letopiseckého aktivu v roce 1997 a založení Šenovského muzea o rok později se publikační aktivita znásobila. Jednak byly vydávány knihy o historii  a místopisu Šenova, taktéž autoři z členů Historicko-letopiseckého aktivu publikovali pod hlavičkou spřízněných obcí a organizací. Rovněž také existují četná  literární díla týchž autorů vydaná vlastním nákladem nebo např. v Almanaších Literárního klubu Petra Bezruče.  Nabídka všech těchto publikací je dnes (tj. v r. 2021) v knihovně a muzeu opravdu bohatá.

Produkce Knihovny a Šenovského muzea

Věstník Šenovského muzea 2020.  Vyd. Šenovské muzeum 2021
První kniha o historii obce Šenova. Autor Hanuš Lankočí a fotografie Adolf Sobek. Knihtiskárna „Union“
v Pol. Ostravě 1913.
Ludvík Tvrdý – 700 let Šenova.  Vyd. Místní národní výbor v Šenově u Ostravy 1986. 
Ladislav Kiška – Starší historie a pamětihod-nosti obce Šenova ve Slezsku. Vyd. Obecní úřad Šenov 1991

Navštivte Nás na Facebooku

X